Drama Eğitimi

Özel gereksinimli çocukların eğitiminin bir diğer parçası da oyundur. Oyun ve drama iç içedir. Oyun yoluyla çocuk kendini ifade edebilme ve iletişim kurma fırsatını elde eder. Drama, kendini ifade edebilmeyi, kendini ve başkalarını tanımayı, anlamayı, dinlemeyi, eleştirmeyi, yaratıcı hayal gücünü, kendine güveni, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve empati kurmayı kapsayan bir bütündür. Eğitimde drama, bir iletişim kurma ve etkileşimde bulunma yöntemidir. Toplum yaşamını algılamada ve uyum sağlamada önemli bir rolü vardır. Çocuğun yakın çevresindeki olayları yaparak ve yaşayarak somut bir şekilde yaşantıya dönüştürmesini sağlar. Normal gelişim gösteren çocuklarla aynı gelişimsel süreçleri izleyen özel gereksinimli Çocukların eğitiminde de dramanın kullanılması ve bu yolla başta sosyal gelişim olmak üzere gelişimsel olarak desteklenmeleri önemlidir.

Drama yöntemi ile

 • Oyun oynama becerileri
 • Kendinin ve başkalarının farkında olma,
 • Benlik algısı,
 • Sözel dil becerilerin
 • Konuşma becerilerine yönelik konuşmayı başlatma, sürdürme, bitirme,
 • İletişim becerilerinde ise tanıdık kişilerle karşılaşınca;
 • Gülümseme,
 • Selam verme,
 • Yardım isteme,
 • Başkalarına yardım etmeyi teklif etme,
 • Teşekkür etme,
 • Özür dileme
 • Lütfen kelimesini kullanma
 • Dinleme ve Gözlem Yapma becerileri gelişerek dikkatlerini daha uzun süre toplayabileceklerdir.
 • Hayal güçleri gelişecek, yeni deneyimlere karşı hazırlıklı olacaklardır

Copyright © 2019 www.gurirmakozelegitim.com Tüm hakları saklıdır.