Doğru İletişim Ve Davranış Geliştirme Eğitimi

Doğru İletişim ve Davranış Geliştirme Eğitimi,

Bir toplulukta, aile içinde veya eğitim ortamında doğru davranışlar sergilemeyen bir çocuğun hem akademik olarak hem de diğer gelişim alanlarında hedef davranışları öğrenmesinin uzun sürdüğü ve kalıcı olmadığını gözlemlemekteyiz.Problem davranışlar, genel olarak bireyin eğitim, öğrenim, beceri geliştirme sürecini olumsuz etkileyen, kendisine ve çevresine zarar verme ya da rahatsızlık vermeye sebep olan davranışlardır.

Kurumumuzda, ailelerin birbirleriyle ve danışmanla karşılıklı bilgi duygu düşünce ve deneyim alışverişi yapmalarına ve sorular sormalarına imkan verilmekte, davranış eğitimine ihtiyaç duyan bireylere öncelikli olarak uygun yöntem ve tekniklerle davranış eğitimi verilmektedir.

 • Toplum içinde rollerini gerçekleştiren bireyler yetiştirmek,
 • Kendi kendine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmek,
 • Yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime,iş-meslek alanlarına ve hayata hazırlamak,
 • Yeterli sağlık beslenme ve düzen alışkanlıkları kazandırmak,
 • Zihinsel ve bedensel açıdan kendine yeterli bir vatandaşhalinegetirmek,
 • Mevcut istidat ve kabiliyetlerini en yararlı şekilde kullanabilmelerini sağlamak,
 • Aşırı ve zararlı etkilerle bağımsızlıklarının engellenmesini kötüye kullanılmasını,istismar edilmesini önleyici önlemler almak,
 • Sosyal olaylara ilgi gösterme,sosyalçevreiçindebulunmaktanhoşlanma,başkaları ile işte, oyunda deste ve bütün ilişkilerde işbirliği yapmak
 • Seviyeye uygun devamlı öğrenme alışkanlığı kazandırmak,
 • Daha iyi rahat ve düzenli yaşamanın yollarını öğretmek,
 • Beden akıl ruh sağlığı yerinde hür ve emniyet içinde yaşayabilecekbirseviyeye getirmek,
 • Türkçe’yi iyi konuşur,ihtiyaçlarınıkarşılamada yerindekullanabilirhale getirmek, amacıyla uzman kadromuz ile birlikte eğitim vermekteyiz.
Copyright © 2019 www.gurirmakozelegitim.com Tüm hakları saklıdır.